دنیای دایناسورها

تاریخچه و زندگی دایناسورها

دنیای دایناسورها

تاریخچه و زندگی دایناسورها

گیگانوتوساروس یعنی خزنده بزرگ جنوب

این دایاناسور غول پیکر حتی شاید از تی رکس هم بزرگ تر بوده است . هر چند این دو هرگز یک دیگر را ندیدند . 

چرا که گیگانوتوساروس حدود 10 میلیون سال پیش از تی . رکس زندگی می کرد .

  • حسین آخش
با تشکر فراوان از جناب آقای قاسمی راد
  • حسین آخش